2021/02/20

Biển cảnh báo nguy hiểm trong sản xuất

 Các công trình xây dựng luôn rình rập những nguy cơ, rủi ro dẫn đến tai nạn cho người lao động. Với mong muốn tạo sự an toàn đồng hành cùng người lao động, Đức Quang cung cấp dòng sản phẩm biển báo công trình để gia tăng ý thức an toàn bằng những hình ảnh sinh động, dễ nhận biết và làm theo. 

Để giúp doanh nghiệp xây dựng, vận hành công việc có hệ thống và an toàn, dòng sản phẩm ký hiệu an toàn ra đời giúp phòng ngừa những rủi ro do thiếu thông tin của người lao động trong môi trường làm việc tưởng chừng như không có nguy hiểm .

Biển cảnh báo nguy hiểm trong sản xuất

Các biển cảnh báo nguy hiểm trong sản xuất

Biển cảnh báo an toàn thi công

Biển cảnh báo an toàn trong sản xuất

Biển báo an toàn trong sản xuất

Biển báo an toàn trong nhà máy

SHARE THIS

Author:

Những gì tôi muốn cho mình, tôi cũng muốn cho người !

0 Comments: