2023/07/26

Banner Quốc khánh 2 -9 vector - Mới nhất 2023

TRANH CỔ ĐỘNG QUỐC KHÁNH MÙNG 2 THÁNG 9

Tranh cổ động vector mồng 2 tháng 9, quốc khánh mùng 2 tháng 9 vector, vector tuyên truyền ngày 2 tháng 9 năm 1945, vector quốc khánh 2/9/2023
Chia sẻ bộ vector CDR tranh tuyên truyền cổ động kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020).
Bộ tranh file vector Corel CDR phục vụ cho in ấn Backdrop - Phông, Pano, Poster, biển bảng. SHARE THIS

Author:

Những gì tôi muốn cho mình, tôi cũng muốn cho người !

0 Comments: