2020/01/18

Biển báo phòng cháy chữa cháy


Để góp phần vào công tác quản lý nhà nước và nâng cao trách nhiệm của người dân trong phòng chống cháy nổ, hạn chế những rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, tài sản của Nhà nước thì tổ chức, cơ quan và cá nhân có liên quan đến hoạt động này phải tuân thủ một số quy định nhất định. Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số quy định về biển cấm, biển báo, chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy.
 ⧫ Mẫu biển báo pccc 
1/ Biển báo Cấm Lửa, Cấm Hút Thuốc. Biển cấm cản trở lối đi lại, biển cấm dùng nước làm chất dập cháy. Đối với những nơi sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ, khí đốt hóa lỏng, xăng, dầu và những nơi có nguy cơ cháy, nổ cao có thể có biển cấm mang, sử dụng diêm, bật lửa, điện thoại di động, thiết bị thu phát sóng và các thiết bị, vật dụng, chất có khả năng phát sinh nhiệt, tia lửa hoặc lửa thì phải có biển phụ ghi rõ những vật cần cấm.

biển cấm lửa, cấm hút thuốcbiển báo nội quy, tiêu lệnh pccc

biển báo nội quy, tiêu lệnh pccc


2/ Biển báo khu vực hoặc vật liệu có nguy hiểm về cháy, nổ

 
3/  Biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, gồm: Biển chỉ hướng thoát nạn, cửa thoát nạn, vị trí để điện thoại, bình chữa cháy, trụ nước chữa cháy, nơi lấy nước chữa cháy, phương tiện chữa cháy cơ giới và phương tiện chữa cháy khác.


SHARE THIS

Author:

Những gì tôi muốn cho mình, tôi cũng muốn cho người !