2017/10/24

Quy ước màu sắc - hình dán biển báo an toàn

BIỂN CẢNH BÁO
QUY ƯỚC MÀU SẮC, HÌNH DÁNG
Tất cả các hoạt động lao động đều cần được bảo vệ an toàn; nghĩa là tránh được các tai nạn, sự cố tiềm tàng. Nhưng có nhiều công đoạn sản xuất luôn chứa đựng các rủi ro nhất định mà lại không thể kiểm soát đượcchỉ bằng các biện pháp kỹthuật. Trong các trường hợp này, cầncónhững biện pháp phòng chống kỹ lưỡng hơn, mộttrong những biện pháp ấy là sử dụng các loại biển và nhãn cảnh báo.


Xem tiếp tại trang bên dưới


SHARE THIS

Author:

Những gì tôi muốn cho mình, tôi cũng muốn cho người !